STORITVE

Računovodske storitve

Računovodske storitve so med najpogostejšimi in najpomembnejšimi opravili podjetja. Danes si poslovanje podjetja težko predstavljamo brez kvalitetnega, transparentnega in natančnega računovodsva.

Naše storitve zajemajo zelo široko področje:

 • vodenje temeljnih poslovnih knjig,
 • vodenje evidence stroškov in prihodkov,
 • urejanje dokumentacije za davčne službe,
 • dosledno obračunavanje in plačevanje davka na dodano vrednost,
 • priprava posebnih računovodskih poročil,
 • vodenje in analiza različnih evidenc,
 • izračun zamudnih obresti,
 • izdelava davčne bilance,
 • izdelava računovodskih izkazov.

V sklopu naših storitev se lahko odločite le za določena opravila, lahko pa prevzamemo nadzor nad vašim celotnim računovodstvom, pri čemer vam omogočimo vpogled v poslovanje podjetja, kadar koli si to želite. Na ta način boste še vedno imeli nadzor nad prihodki in odhodki, mi pa bomo postali vaša desna roka pri poslovanju podjetja.

Davčno svetovanje

Davčno svetovanje je storitev, ki je našim strankam v veliko pomoč pri optimizaciji davčne bilance, s čimer lahko podjetje ogromno privarčuje. S svojim strokovnim pristopom ne le, da zmanjšujemo vaše davčne obveznosti, ampak tudi izboljšujemo vašo donosnost.

Na področju davčnega svetovanja kakovostno poskrbimo za:

 • svetovanje pri uveljavljanju davčnih olajšav,
 • pomoč pri obračunu davkov pri prodaji ali nabavi nepremičnin,
 • načrtovanje učinkovitih davčnih rešitev,
 • svetovanje s področja dohodnine, davčnih postopkov in plačila prispevkov,
 • svetovanje v zvezi z začetkom poslovanja podjetja,
 • pomoč pri odpiranju podjetja ali zaprtju dejavnosti,
 • svetovanje v zvezi z nakupom in uporabo službenih osebnih vozil, mobitelov in drugih bonitet.

To pa še zdaleč ni vse, kar vam nudimo. Na osnovi želja in potreb vsakega posameznika lahko ponudimo tudi preventivne davčne preglede, pri katerih v celoti pregledamo poslovanje podjetja z vidika davkov na način, kot ga opravljajo davčni inšpektorji. Tovrstne preglede opravimo na željo poslovnega partnerja tudi ob začetku našega sodelovanja.

Poslovno svetovanje

Za vsako uspešno podjetje je pomembno, da je vedno korak pred konkurenco in sledi trendom na trgu, za kar je potrebno imeti natančno izdelan poslovni načrt. Zavedamo se, da je poslovno svetovanje širok spekter aktivnosti, ki so v pomoč številnim podjetjem in podjetnikom pri uresničevanju njihovih poslovnih projektov in reševanju težav. V tem smislu nudimo kakovostno podporo vašemu poslovanju, s pomočjo katere boste dosegli, na prvi pogled, neuresničljive cilje.

Ali ste vedeli, da lahko z natančnim poslovnim načrtom in primerno izbranimi finančnimi strategijami bistveno izboljšate poslovanje vašega podjetja? Naša ekipa ima poglobljeno znanje in izkušnje s področja računovodstva, prava in financ, zato vam omogočamo tudi kvalitetno poslovno svetovanje, ki zajema:

 • svetovanje o izboljšanju poslovnih situacij in izdelava poslovnega načrta,
 • ocenjevanje investicijskih projektov,
 • izbira najprimernejše banke in pomoč pri pogajanju o kreditnih in obrestnih merah,
 • finančno analizo poslovanja podjetja,
 • pomoč pri prestrukturiranju podjetja,
 • pomoč pri prodaji ali nakupu podjetja.

Finančno svetovanje

Urejanje finančnih obveznosti je lahko za marsikoga zamudno in naporno, zato vam v našem podjetju nudimo celovito finančno svetovanje. Ne glede na to, ali ste podjetnik, samostojni podjetnik ali pa posameznik, se lahko zanesete na nas in pomagali vam bomo iz marsikatere finančne zagate in skupaj razrešili druge nejasnosti, ki so povezane z izpolnjevanjem finančnih obveznosti.

V sklopu finančnega svetovanja bomo poskrbeli za:

 • analizo trenutnega finančnega stanja,
 • pripravo finančne dokumentacije in drugih poslovno finančnih listin,
 • izdelavo finančnega načrta podjetja, tako kratkoročnega kot tudi dolgoročnega finančnega načrta,
 • izdelavo finančnih konstrukcij in predračunov za projekte,
 • finančni nadzor podjetja,
 • pomoč pri upravljanju terjatev,
 • nadziranje odlivov podjetja,
 • upravljanje s prihranki.

Pri našem podjetju vam zagotavljamo celovito podporo na vaši podjetniški poti, saj bomo poskrbeli, da bodo naši kakovostni finančni načrti in analize bistveno pripomogli k še bolj uspešnem poslovanju podjetja.

Notranje in zunanje revizije

Morda imajo revizije za marsikoga negativen predznak, vendar so nujno potrebne za vsako podjetje, saj ne gre le za pregledovanje številk, ampak tudi za ugotavljanje, ali procesi v podjetju delujejo na takšen način, da podjetje dosega strateške cilje.

V sklopu naših storitev vam ponujamo notranje in zunanje revizije podjetja, s katerimi skušamo pravočasno odkrivati šibkosti v organizaciji poslovnih procesov podjetja in na ta način zmanjšati možnosti za nastanek prevar.

Pri zunanji reviziji natančno pregledamo računovodske izkaze, ki prikazujejo pravo sliko poslovanja podjetja. V tem smislu natančno pogledamo vaše račune in naročilnice, njihovo knjiženje in pravilnost razvrščanja v kategorije stroškov in vas na morebitne nepravilnosti opozorimo, hkrati pa vam nudimo pomoč pri njihovem odpravljanju.

Pri notranji reviziji se osredotočimo na pretekle dogodke in procese, pri čemer skušamo podati neodvisno mnenje o delovanju notranjih ukrepov za obvladovanje tveganj ter priporočamo izboljšave. Naše ugotovitve so ključnega pomena in so namenjene izključno izboljšanju poslovanja podjetja.

Kadrovska dokumentacija

Vsako podjetje mora poskrbeti za številne podatke povezane z zaposlenimi, ki pa morajo biti urejeni tako, kot to določa Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. Če se želi podjetnik izogniti kaznim zaradi neupoštevanja tega zakona, mora poskrbeti za natančno vodenje evidenc, ki pa mu delo tudi olajšajo in prihranijo čas.

Zaradi nepoznavanja zakona so kadrovske evidence v marsikaterem podjetju neurejene in so zato povod za številne nepotrebne kazni. V sklopu naših storitev vam zato nudimo vodenje kadrovske dokumentacije, ki bo bistveno prispevalo k večji organizaciji vašega podjetja.

Na podlagi omenjenega zakona bomo poskrbeli za dosledno vodenje evidence o zaposlenih delavcih, evidence o stroških dela, evidence o izrabi delovnega časa in evidence o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu.

Z urejenimi evidencami pa se ne boste izognili le visokim kaznim, ampak vam bodo le te omogočale, da podatke o zaposlenih hitro najdete takrat, ko jih potrebujete.

Povpraševanje

Pošljite nam sporočilo in odgovorili Vam bomo v najkrajšem možnem času!